Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng CRBT trong mạng viễn thông

Phần mở đầu giới thiệu chung về th ị trường phát triển dịch vụ CRBT cũng như dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông ở Việt Nam. Nêu nên sự cần thiết c ủa hệ thống CRBT làm cơ sở nghiên cứu cho luận văn này. Chương 1: Tống quan về dịch vụ CRBT. Chương này chứa đựng nội dung khái quát về dịch vụ CRBT, nêu ra những khái niệm cơ bản để cho người đọc có thể hiểu được th ực tế dịch vụ CRBT là gì và nó có lợi ích gì trong việc ứng dụng vào đời sống con người khi dịch vụ này được triển khai. Bên cạnh đó, chương này còn nêu lên sự khác biệt giữa nhạc chuông truy ền thống và các bản nhạc chuông được sử dụng trong dịch vụ CRBT, đưa ra các tính năng khi áp dụng nhạc chuông chờ CRBT. Nội dung cuối cùng của chương là những nét sơ lược về thực trạng của dịch vụ CRBT tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chương 2: Xây dưng hệ thống mạng CRBT cho phép người đọc nắm bắt và hình dung được toàn bộ cấu trúc của một hệ thống mạng CRBT bao gồm: Cấu trúc CRBT, kiến trúc dịch vụ CRBT và mô hình kiến trúc triển khai dịch vụ CRBT trong một mạng viễn thông. Trong chương này, tác giả đưa ra các bước diễn tả tiến trình xử lý khi hệ thống thực hiện việc sử dụng các bản nhạc CRBT như thế nào, đồng thời cũng đưa ra từng bước thực hiện việc đăng ký và tải bài hát qua các kênh IVR, SMS, WAP, WEB như thế nào. Nội dung cuối cùng của chương là giải pháp cho việc thực hiện các kết nối của hệ thống CRBT. Chương 3: Thực hiện việc xây dưng mô hình chức năng và các chuỗi, sự kiện cho việc xây dựng hệ thống đăng ký dịch vụ qua cổng CRBT. Thông qua cổng CRBT này, người dùng hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện việc đăng ký cho một thuê bao hay nhiều thuê bao cùng một lúc. Đây là một ví dụ cho việc xây dựng hệ thống phần mềm thông qua việc lựa chọn để đăng ký dịch vụ thông qua các kênh đăng ký như IVR, SMS, WEB. Hình thức đăng ký cho những kênh này cũng được thực hiện tương tự như trong việc gán các chuỗi, sự kiện trong cổng CRBT tới hệ thống. Qua chương này , người đọc có thể hiểu được các qu y tắc trong việc áp dụng các chuỗi, sự kiện để xây dựng các công cụ cần thiết trong việc đăng ký, quản lý dịch vụ CRBT. Cuối cùng là kết luận, trong đó đưa ra nh ững kết qu ả đạt được, những hạn chế trong việc xây dựng luận văn và hướng phát triển của luận văn trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC