Luận văn Tóm tắt Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước - Đà Nẵng

Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích tình hình huy động, sửdụng vốn và mối quan hệgiữa tình hình huy động với tình hình sửdụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó, giúp cho nhà quản lý nắm được tình hình phân bổtài sản và các nguồn tài trợcủa tài sản, biết được các nguyên nhân cũng nhưcác dấu hiệu ảnh hưởng đến cân bằng tài chính. Những thông tin này sẽlà những căn cứquan trọng đểcác nhà quản trịra các quyết định điều chỉnh chính sách huy động và sửdụng vốn của mình, đảm bảo cho doanh nghiệp có được một cấu trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả, tránh được các rủi ro trong kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tếthếgiới bước vào khủng hoảng từnăm 2008, đến nay cũng vẫn chưa được phục hồi. Kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, sự điều hành kinh tếvĩmô của nhà nước vẫn còn bị động, nền kinh tếlạm phát cao, chính sách tiền tệcủa nhà nước thay đổi nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong đó có Công ty cổphần Thuỷsản và Thương mại Thuận Phước. Trong bối cảnh đó, lựa chọn cho mình một cấu trúc tài chính hợp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp. Qua phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty sẽ góp phần nhằm tăng cường công tác quản trịtài chính góp phần vào việc nâng cao hiệu quảcủa việc huy động và sửdụng các nguồn tài trợ, góp phần nâng cao hiệu quảkinh doanh cũng nhưtránh các rủi ro cho doanh nghiệp trong thời gian đến, đồng thời làm gia tăng giá trịdoanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC