Luận văn Tóm tắt Phân tích giá trị nội tại cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại HOSE

1. Tính cấp thiết của đềtài Thịtrường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang trởthành một kênh đầu tưhấp dẫn đối với nhà đầu tưtrong nước lẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó nhóm cổ phiếu ngành tài chính, đặc biệt cổ phiếu ngành bất động sản (BĐS) thu hút sựquan tâm của khá nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam lại biến động rất khó lường và phức tạp, gây khó khăn cho nhà đầu tưtrong việc lựa chọn cổphiếu phù hợp. Bên cạnh đó các nhà đầu tưcũng chưa có sựam hiểu đầy đủvềgiá trịcủa cổphiếu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các lý thuyết định giá và ứng dụng vào thực tiễn TTCK Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm giúp cho các nhà đầu tưchứng khoán có được quan điểm đầu tưhợp lý, đưa TTCK Việt Nam phát triển đi lên đúng với vai trò của nó trong nền kinh tế. Tình hình nghiên cứu: Hiện nay công tác định giá cổphiếu ở Việt Nam chủyếu được thực hiện bởi các công ty chứng khoán dưới dạng các báo cáo phân tích nhằm cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư. Các báo cáo phân tích và định giá trên đều dựa vào phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp định giá so sánh. Tuy nhiên các phân tích này mới chỉ đưa ra mức giá khuyến cáo cho nhà đầu tưchứchưa có sựphân tích đểthấy được ý nghĩa của giá trịnội tại các cổphiếu. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về định giá cổ phiếu như phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp định giá so sánh. - Vận dụng các phương pháp định giá đểxác định giá trịnội tại cho các cổphiếu ngành bất động sản đang niêm yết tại SởGiao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC