Luận văn Tóm tắt Phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công thức trên cho thấy: - Nếu RE>r thì việc vay nợ sẽ làm cho hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tăng lên. Doanh nghiệp nên vay thêm để kinh doanh nếu có nhu cầu mở rộng kinh doanh mà vẫn giữ đ-ợc hiệu quả kinh doanh nh- cũ. - Nếu RE

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC