Luận văn Tóm tắt Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Trong quá trình hội nhập Tổchức Thương mại Thếgiới (WTO) thì các DN Việt Nam nói chung và DN tỉnh Quảng Ngãi nói riêng sẽcó nhiều cơhội, thời cơ đồng thời cũng sẽcó nhiều thách thức, trởngại trên bước đường hội nhập kinh tếquốc tế. Nó cũng đưa nhiều DN, tổchức đứng trước những lựa chọn, thách thức vô cùng khó khăn, tồn tại hay không tồn tại, hoạt động sản xuất kinh doanh nhưthếnào cho có hiệu quảcao nhất. Trong tiến trình phát triển của đất nước theo cơchếthịtrường có sự quản lý của Nhà nước, hệthống công cụquản lý kinh tếcũng cần đáp ứng vận hành của nền kinh tếthịtrường, trong đó việc đánh giá hiệu quảhoạt động của DN là hết sức quan trọng; nhằm đểcung cấp các thông tin bổích cho nhà quản lý cũng nhưDN và các nhà đầu tư. Thực tiễn cho thấy các DN Việt Nam hiện đang phải cạnh tranh hết sức khốc liệt đểcó thểtồn tại, đểcó được chỗ đứng trên thương trường mà một trong những yếu tốquyết định cho sựthành công của DN là hoạt động kinh doanh có hiệu quả, được đo lường thông qua các chỉtiêu gồm tỷsuất lợi nhuận trước thuếthu nhập DN (sau đây gọi tắt là tỷsuất lợi nhuận trước thuế), trên vốn kinh doanh, trên VCSH và trên DT thuần. Chỉkhi nào hiệu quảkinh doanh được tăng lên thì DN mới nâng cao năng suất lao động, góp phần quan trọng vào việc cải thiện thu nhập cho người lao động. Từ đó sẽ tạo động lực kích thích, động viên người lao động tích cực làm việc, phấn đấu vì lợi ích của DN mà gắn bó suốt đời với DN và DN có thể đứng vững được trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Đánh giá tình hình sửdụng các nguồn lực, những nhân tốchủquan bên trong DN và khách quan bên ngoài đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động DN, đểnhà quản trịDN đưa ra các quyết định quản trịkịp thời trước mắt và xây dựng kếhoạch dài hạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC