Luận văn Tóm tắt Phân tích hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

1. Tính cấp thiết của đềtài Thực tếcác doanh nghiệp dệt may Đà Nẵng chưa chú trọng việc phân tích hiệu quảtài chính. Các doanh nghiệp nhỏthì không tiến hành phân tích; các doanh nghiệp lớn mặc dù có quan tâm, có thấy được tầm quan trọng nhưng còn lúng túng trong việc tổchức. Do đó, các thông tin cung cấp từviệc phân tích chưa thực sựthuyết phục, hữu ích cho các nhà quản trị, không có sức thu hút cao đối với các nhà đầu tư. Xuất phát từthực tiễn này của ngành dệt may Thành phố Đà Nẵng, tác giả đã lựa chọn đềtài "Phân tích hiệu quảtài chính các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" đểlàm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đềtài Khảo sát, đánh giá công tác phân tích hiệu quảtài chính tại các doanh nghiệp dệt may Thành phố Đà Nẵng, qua đó đềxuất một sốbiện pháp nhằm hoàn thiện vềnội dung và phương pháp phân tích hiệu quảtài chính phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp dệt may ở Đà Nẵng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là cơsởlý luận và thực trạng phân tích hiệu quảtài chính tại các doanh nghiệp dệt may Đà Nẵng Luận văn tập trung nghiên cứu công tác phân tích hiệu quả tài chính tại 6 doanh nghiệp dệt may lớn của Đà Nẵng là: CTCP dệt may 29-3, CTCP sản xuất và xuất nhập khẩu dệt may ĐN, CTCP Hoà Thọ, CTCP đầu tưPhong Phú-Sơn Trà, CTCP dệt Hoà Khánh Đà Nẵng, CTLD may mặc hàng xuất khẩu Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC