Luận văn Tóm tắt Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

Thẻ ATM đã thực sự trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ đối với các nước có nền kinh tếphát triển mà còn không ngừng mởrộng đối với các nền kinh tế đang phát triển. Theo đó đã hình thành nên những thương hiệu thẻnổi tiếng trên toàn cầu, sựra đời một sốcông ty thẻquốc tế đã đóng góp một cách đáng kểvào việc gia tăng lợi ích trong hoạt động dịch vụthẻATM. Đồng thời môi trường cạnh tranh giữa nhiều tập đoàn ngân hàng trên thế giới đã thểhiện rõ nét trong việc phát hành và cung ứng dịch vụthẻ ATM, là một hoạt động đem lại thu nhập cho ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay dịch vụthẻcũng chưa thực sựphát triển toàn diện, cũng nhưchưa thực sự đem lại tiện ích cho các chủthẻ, hay nói cách khác thẻATM chưa hoàn toàn trởthành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Hơn nữa trong xu hướng mở cửa thịtrường dịch vụtài chính theo lộtrình cam kết gia nhập WTO đã đặt ra những cơhội lớn cũng nhưthách thức không nhỏ đối với các ngân hàng nói chung, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng trong hoạt động phát triển dịch vụthẻATM. Hơn nữa với xu thếhiện nay là thanh toán không bằng tiền mặt ngày càng được chú trọng cũng nhưlà tạo ra làn sóng văn minh thể hiện vài trò của dịch vụ thẻ ATM. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Phố Đà Nẵng, trực thuộc Ngân hàng Agribank Việt Nam-ngân hàng thương mại nhà nước, được xem là ngân hàng chủlực trong tiến trình phát triển tếvà hội nhập kinh tế. Việc tìm ra giải pháp cụthểtrong hoạt động phát triển dịch vụthẻ ATM là một nhu cầu cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Có thểnói rằng hoạt động cung ứng dịch vụthẻATM là hoạt động then chốt không thểtách rời sựthành công và mục tiêu phát triển của Chi nhánh. Đó chính là lý do thiết thực nhất đểtác giảlựa chọn đềtài “Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC