Luận văn Tóm tắt Phát triển hệ thống hỗ trợ ra đề và chấm thi trắc nghiệm tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh Yên Bái

Thi trắc nghiệm hiện nay đang trở thành một vấn đề được các nhà nghiên cứu và xã hội quan tâm vì chất lượng thi, sự tin cậy và tính chất chính xác của nó. Nhằm giúp Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái nói chung và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái nói riêng có thể kiểm tra đánh giá được chất lượng học của học viên, học sinh qua các khoá bồi dưỡng kiến thức và các đợt kiểm tra chất lượng định kỳ hàng năm, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển hệ thống hỗ trợ ra đề và chấm thi trắc nghiệm tại trung tâm ngoại ngữ - tin học tỉnh yên bái” giúp hỗ trợ việc khởi tạo, quản lý và sử dụng các ngân hàng câu hỏi, để kiểm tra đánh giá giúp cho Trung tâm giảm tải về mặt thời gian, chi phí cho việc tổ chức thi đồng thời đảm bảo tính khoa học, chính xác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC