Luận văn Tóm tắt Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

1. Tính cấp thiết của đềtài Thị trường chứng khoán hoạt động theo nguyên tắc trung gian. Đảm đương vai trò trung gian trên thịtrường chứng khoán là các công ty chứng khoán. Trong các nghiệp vụ chứng khoán mà một công ty chứng khoán có thểthực hiện thì môi giới chứng khoán là một trong những nghiệp vụcơbản và quan trọng bậc nhất của một công ty chứng khoán. Thịtrường chứng khoán Việt Nam đã đi vào hoạt động được hơn 10 năm và ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Cho đến nay hầu hết các CTCK tuy đã đạt được những kết quảnhất định trong việc phát triển hoạt động môi giới nhưng vẫn còn nhiều hạn chếcần phải khắc phục. Những vấn đềnày làm cho hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán tại Việt Nam nói chung và CTCP chứng khoán Rồng Việt nói riêng chưa đạt hiệu quảnhưmong muốn. Với lý do đó, tác giả đã chọn vấn đề “Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt”làm luận văn nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Hệthống hóa các lý luận cơbản vềcông ty chứng khoán và hoạt động môi giới chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Rồng Việt. Đềra các giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu sựphát triển của hoạt động môi giới chứng khoán của CTCP chứng khoán Rồng Việt. 4 - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động môi giới chứng khoán của CTCP chứng khoán Rồng Việt từnăm 2007 đến 30/06/2010. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, khảo sát trực tiếp, phân tích và tổng hợp dữliệu đểkhái quát hóa lên bản chất của các vấn đềcần nghiên cứu. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài Kết quảnghiên cứu đềtài sẽgiúp CTCP chứng khoán Rồng Việt đánh giá được thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty và là cơsở đểcác nhà quản lý tham khảo những giải pháp tác giả đưa ra nhằm góp phần phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty trên thịtrường. Vềmặt lý luận và phương pháp, đềtài đóng vai trò nhưmột nghiên cứu khám phá làm tiền đềcho các nghiên cứu tiếp theo trong việc phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của CTCP chứng khoán Rồng Việt. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, bảng viết tắt, luận văn được kết cấu theo ba chương: Chương 1:Những vấn đềlý luận cơbản vềphát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. Chương 2:Thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt. Chương 3:Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY