Luận văn Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

Có thể nói rằng, năm 2012 NH trở thành tâm điểm của nền kinh tế Việt Nam khi một loạt các NH công bố kết quả kinh doanh và tình hình tín dụng của mình. Cụm từ “nợ xấu” dù không xuất hiện một cách dày đặc như những tháng đầu năm, nhưng tần suất xuất hiện của nó đủ để chúng ta quan ngại về hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM. Đây là thời điểm, cả chính phủ và các nhà quản lý ngân hàng nên quan tâm đến “Quản trị rủi ro” – nhất là quản trị rủi ro tín dụng. NHCT Kon Tum thành lập từ năm 2006 trên một khu vực có tiềm năng kinh tế đa dạng, phong phú nhưng còn chưa phát triển. Hoạt động tín dụng do đó vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng. Đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, mang lại nhiều tổn thất nhất. Từ bối cảnh chung của nền kinh tế và điều kiện kinh tế xã hội của Kon Tum và đặc điểm hoạt động của NHCT Kon Tum đặt ra một yêu cầu bức thiết phải hoàn thiện chương trình quản trị rủi ro tín dụng để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng này. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Kon Tum” làm đề tài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC