Luận văn Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương chi nhánh Quảng Ngãi

Thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua đã cho chúng ta thấy tình trạng khó khăn vềtài chính của một ngân hàng thường phát sinh từ những khoản cấp tín dụng khó đòi, điển hình như: việc đổvỡhàng loạt quỹtín dụng, NHTMCP của những năm 1989-1990, việc đặt một số NHTMCP vào tình trạng giám sát đặc biệt những năm 1999-2000, hay những vụán lớn và việc tiến hành xửlý một khối lượng nợtồn đọng khá lớn của các NHTMNN từnăm 2000 trởvề trước đã chứng minh rất rõ điều này. Thêm vào đó, nhìn vào kết cấu tài sản của các NHTM Việt Nam chúng ta nhận thấy: tài sản sinh lời là các khoản cấp tín dụng luôn chiếm tỷtrọng khá lớn 60%-70% tài sản có, thậm chí có một sốNHTM tỷlệnày lên đến 80%. Chính vì vậy, tín dụng luôn được đánh giá là một trong các loại nghiệp vụngân hàng phức tạp và có độrủi ro cao, và vấn đềquản lý rủi ro tín dụng là vấn đềluôn được các NHTM Việt Nam quan tâm hàng đầu, nhất là hiện nay khi Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của quá trình hội nhập vào Tổchức thương mại thếgiới (WTO). Với mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình một NHTM đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và vững mạnh, Ngân hàng TMCP Đại Dương nói chung và Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ngãi nói riêng trong quá trình chuyển đổi của mình luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu đối với vấn đềkiểm soát tốt các loại rủi ro, trong đó đặc biệt là rủi ro tín dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC