Luận văn Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn

Hội nhập quốctế tronglĩnhvực ngân hàng đồng nhấtvới quá trìnhtự do hoá tài chính ngày càng cao khiến môi trường hoạt động kinh doanhcủa các ngân hàng thươngmại cósựcạnh tranh ngày càng gaygắt. Mà hoạt động tíndụng là nghiệpvụ chủyếucủa hệ thống ngân hàng thươngmại Việt Nam,lợi nhuận thu đượctừ tín dụng chiếmtừ 60 - 70% trêntổng thu nhập, tuy nhiênrủi rocủa nó cũng không nhỏ. Cho nên dù các ngân hàng đã và đang phát triển, đang trong quá trình hoàn thiện hay ở giai đoạnmởrộng quy mô thì việc quản trịrủi ro trong hoạt động ngân hàng vô cùng quan trọng, nhất là rủi ro hoạt động tín dụng. Từ lýdo trên tôichọn đề tài:“Quản trịrủi ro tíndụngtại ngân hàng thươngmạicổ phần QuốcTế Việt Nam– chi nhánh Quy Nhơn” đểnghiêncứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC