Luận văn Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi nhánh Bình Định

Trước tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và nguy cơ khủng hoảng tín dụng tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây ngân hàng Nhà Nước có chủ trương, chính sách sáp nhập các Ngân hàng thương mại Cổ phần (TMCP) được xem là yếu kém trong hoạt động, trong đó có sự quản lý rủi ro tín dụng yếu kém để tỷ lệ nợ xấu tăng cao, do đó nghiệp vụ tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng cần ưu tiên hàng đầu. Mặc dù, VPBank – Chi nhánh Bình Định đã tiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro nhưng vẫn không thể tránh khỏi những tồn tại như quy trình quản trị rủi ro tín dụng chưa hoàn thiện, chưa có sự phân cấp rõ ràng trong khâu ra quyết định cấp tín dụng giữa Hội sở chính và Chi nhánh, công tác tín dụng vẫn còn ở trong tình trạng đơn điệu, chủ yếu các hình thức cho vay truyền thống, chưa đa dạng hoá các loại hình tín dụng, công tác thẩm định và xét duyệt cho vay vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc tính toán nhu cầu vốn, vòng quay vốn để xác định mức cho vay theo các phương án sản xuất kinh doanh chưa hợp lý dẫn tới thừa vốn. Doanh nghiệp đã sử dụng vào mục đích khác ảnh hưởng tới việc trả nợ cho Ngân hàng, công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay chưa được chú trọng đúng mức. Sự kết hợp giữa các bộ phận trong ngân hàng trong việc theo dõi, đôn đốc để thu nợ chưa được chặt chẽ . . . Vì vậy, đòi hỏi VPBank – Chi nhánh Bình Định cần phải xây dựng cho mình một chiến lược, chính sách thích hợp để hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ gây nên rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết. Chiến lược ấy phải đặt vị thế của công tác quản trị rủi ro tín dụng lên hàng đầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC