Luận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3

Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếthếgiới đã mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam những vận hội mới đểphát triển nhưng đồng thời cũng chứa đựng trong lòng nó nhiều thách thức. Hơn bao giờhết đểvượt qua những thách thức mang tính cạnh tranh khốc liệt này đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉdừng lại ởviệc áp dụng kỹthuật công nghệtiên tiến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm mà còn phải sửdụng các phương pháp đểkiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó việc tăng cường hệthống kiểm soát nội bộvềchi phí là một yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần dệt may 29-3 vẫn còn những tồn tại như: công ty chưa thực hiện việc báo cáo phân tích chi phí; một sốchứng từchưa giúp cho việc KSNB chi phí sản xuất; việc phân quyền truy cập hệ thống mang tính hình thưc; chưa có quy định vềvấn đềbảo vệchi phí sản xuất trong hệthống máy tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC