Luận văn Tóm tắt Thiết kế hệ thống nhận dạng vân tay từ ảnh số

Ngày nay, việc thu thập, xử lý thông tin qua ảnh để nhận biết đối tượng đang được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Với phương pháp này, chúng ta có thể thu nhận được nhiều thông tin từ đối tượng mà lại không cần tác động nhiều đến đối tượng nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC