Luận văn Tóm tắt Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nay, đối với các quốc gia có nền kinh tếvận hành theo cơchếthịtrường thì vai trò của thịtrường chứng khoán là vô cùng quan trọng. Sau 12 năm hoạt động, TTCK Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Đặc biệt, qua TTCK, Việt Nam đã thu hút thêm nhiều nguồn vốn mới, đến từcác cá nhân và tổchức nước ngoài . Mười một năm qua, TTCK Việt Nam liên tục biến động, lúc thịnh lúc suy. Thịnh rồi suy, suy rồi lại thịnh là lẽthường. NhưThái Lan cũng đã có mấy mươi năm thăng trầm. ỞTTCK Mỹ, Anh, con số là cảtrăm năm. Vì thế, nhìn vềTTCK Việt Nam, vẫn thấy cảchặng đường dài phía trước. Tại các thịtrường chứng khoán đã phát triển, nhà đầu tưtrước khi quyết định bỏtiền vào bất kỳtài sản nào, họcũng đều có những phân tích kỹlưỡng vềrủi ro và tỷsuất lợi tức. Và hệsốbeta là một trong những công cụhữu ích thường được sửdụng nhất để đánh giá tài sản đó. Hệsốnày dựa trên nền tảng các lý thuyết tài chính hiện đại như Lý thuyết danh mục đầu tư của Harry Markowitz, Mô hình định giá tài sản vốn – CAPM của William Sharpe và Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá - APT của Stephen Ross.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC