Luận văn Tóm tắt Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tính cấp thiếtcủa đề tài Năm trởlại đây giá cổphiếu liêntục sụt giảm, giao dịch trên thị trườngchứng khoán chậmdần.Nhữngrủi ro có thểxảy ra làmcho nhiều nhà đầutư lo ngại khi tham gia vào thị trường chứng khoán,từ đó việc nghiêncứu và tìm ra giải pháp giúp các nhà đầutư an tâm hơn trong quyết địnhcủa mình là liều thuốctốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đã córất nhiều các ý kiến đề xuất đưa ra cho thị trường chứng khoán nói chung và cáclời khuyên cho nhà đầutư nói riêng tuy nhiên các giải pháp đưa racần có tính địnhlượngcụ thể để nhà đầutư xác định đượcrằnghọ có thể nhận đượclợitức bao nhiêu hay gặprủi ro như thế nào khi tham gia vào việc đầutư vàocổ phiếu nào đó, tuy là việc địnhlượng này không thể mang tính chất chính xác tuyệt đối nhưngcũng mang tính chấttương đối để nhà đầutưmạnh dạn hơn trongquyết định của mình. Chính vì điều đó, tôi quyết định chọn đề tài“Vậndụng mô hình chỉsố đơn trong đolườngrủi rocủa cáccổ phiếu ngành chế biến thủysản trên sàn giaodịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh” làm luận văntốtnghiệpcủa mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thốnghóa cơsở lý luận về mô hình chỉsố đơn. -Hệ thống hóacơsở lý luậnvề đolườngrủi ro trong đầutư cổ phiếubằng các phương pháp ướclượng và kiểm định mô hình chỉ số đơn. - Ứngdụng mô hình chỉsố đơn vào đolườngrủi rocổ phiếu của ngành chếbiến thủysản niêmyết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC