Luận văn Tóm tắt Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của ngành thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tính cấp thiếtcủa đề tài Khi đưa ra quyết định có nên mua vào hay bán ramột loại chứng khoán nào đó hay không, nhà đầutư nên quan tâm giácảcủa chứng khoán đó trên thị trường hiện nay như thế nào, caohơn hay thấphơn giá trị thực (giá trịnộitại)của nó. Vìvậy,vấn đề quan trọng ở đây là nhà đầutư phải biết được giá trị thựccủa chứng khoán mà mình đangquyết định bán ra hay mua vào. Đốivới đề tài định giá chứng khoán thì đây không phải là vấn đềmới.Từ trước đến nay đã córất nhiều tác giảvậndụng nhiều mô hình khác nhau để định giá chứng khoán (cổ phiếu)củamộtsố công ty. Trong khuôn khổcủa đề tài này, tôivậndụng mô hình chiết khấu dòng tiền vào định giácổ phiếu các công ty ngành Thủysản được niêmyết trên sàn giaodịch chứng khoán Thành phốHồ Chí Minh (HOSE). Đề tài này nhằmmục đích cungcấp thêm kiến thức và thông tin cho các nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tưcủa mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thống hóacơsở lý luậnvề định giácổ phiếubằng mô hình chiết khấu dòng tiền. -Vậndụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giácổ phiếucủa các công ty ngành thủysản niêmyết trên Sàn giaodịch chứng khoán Thành phốHồ Chí Minh. - Đề xuất khuyến nghị đốivới nhà đầutư khi đầutư vàocổ phiếu ngành thủysản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC