Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy)

1. Lý do chọn đềtài Mỗi doanh nghiệp có những mục tiêu marketing khác nhau cho các sản phẩm của mình, về khối lượng và thị phần của sản phẩm cũng nhưvềmức độ ảnh hưởng của thương hiệu đối với người tiêu dùng. Chiến lược marketing sẽchỉra con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đạt được những mục tiêu đó. Do đó, chiến lược marketing đóng một vai trò hết sức quan trọng cho thành công của doanh nghiệp khi đưa các sản phẩm của mình ra thịtrường. Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy) là một công ty chuyên nghiệp trong việc sản xuất và cung ứng ra thịtrường những sản phẩm làm từ đậu nành. Vấn đềcụthể đặt ra đối với Vinasoy lúc này là: sau khi Công ty trởthành nhà cung cấp sữa đậu nành chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, với nhiều sản phẩm mới và đã chiếm được một thịphần nhất định tại Việt Nam, làm thếnào đểVinasoy có thểvươn xa hơn nữa, khắc sâu hơn nữa trong tâm trí khách hàng và tiến đến chiếm lĩnh thịtrường. Với mong muốn đóng góp thiết thực vào sựphát triển và đổi mới của Công ty, tôi chọn đềtài: “Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)” đểnghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hoá cơ sở lý luận về chiến lược Marketing và hoạch định chiến lược Marketing cho doanh nghiệp, đểtừ đó vận dụng xây dựng chiến lược Marketing cho công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy). Đánh giá thực trạng công tác xây dựng chiến lược Marketing của Công ty Vinasoy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC