Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm cao su tự nhiên tại công ty cao su Kon Tum

1. Lý do chọn đềtài Công ty cao su Kon Tum với vịtrí và vai trò chủ đạo trong ngành cao su trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Nhằm mục đích nghiên cứu, phân tích cơhội và thách thức mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ đối mặt, cùng với việc tìm hiểu cơsởlý luận và thực tiễn của ngành cao su của Việt nam và ởtại địa phương, tôi đã chọn đềtài “Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm cao su tựnhiên tại công ty cao su Kon Tum”nhằm đưa ra chiến lược marketing phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển ngày một mạnh hơn và đạt được mục tiêu là doanh nghiệp hàng đầu không chỉkhu vực Tây Nguyên, mà còn cảnước Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Dựa trên việc đi sâu phân tích, đánh giá từng tác động, ảnh hưởng của các yếu tốthuận lợi, bất lợi cho hoạt động ngành cao su. Kết hợp với tình hình hoạt động thực tếcủa công ty cao su Kon Tum, các hoạt động marketing và kết quảcủa nó mang lại cho doanh nghiệp trong thời gian qua để đưa ra chiến lược marketing tổng thểcho công ty trong thời gian sắp đến. Trên cơsởchiến lược đó, công ty sẽ định hướng, triển khai các kế hoạch chi tiết và cụthểcho từng giai đoạn và thực hiện một cách có hiệu quảnhất, tối đa hóa lợi nhuận và quan trọng nhất là được đánh giá nhưlà doanh nghiệp sản xuất cao su hàng đầu không chỉ trong khu vực Tây Nguyên mà còn trong khu vực cảnước. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu trọng tâm trong luận văn này chính là công ty cao su Kon Tum, mà cụ thể là các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các chính sách marketing mà doanh nghiệp đã và đang áp dụng. Bên cạnh đó, luận văn đi sâu nghiên cứu môi trường ngành ảnh hưởng đến hoạt động marketing sản phẩm cao su tựnhiên của công ty cao su Kon Tum.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC