Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm Gas Petrolimex tại công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

1. Lý do chọn đềtài: Với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 7 - 8%/năm kích thích nhiều nhà máy, công trình hình thành, thu nhập đại bộ phận dân cư tăng cao, tiến trình đô thị hóa diễn ra chóng mặttại các khu vực nông thôn trên cả nước. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế, Nhà nước vừa chủ trương đẩy mạnhphát triển kinh tế, vừa cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đi đôi với phát triển mặt trái của nó là hủy hoại môi trường sống. Thực hiện mục tiêu đó, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp và người dân sử dụng nguồn năng lượng ít ô nhiểm môi trường hơn đó là khí gas, khí tự nhiên, cồn. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Đềxuất các chiến lược marketing phù hợp với đặc thù của sản phẩm gas dân dụng của Công ty xăng dầu Bắc Tây nguyên và các giải pháp khác nhau đểthực hiện có hiệu quảchiến lược. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - S ản phẩm Gas Petrolimex của Công ty xăng dầu B ắc Tây nguyên. - Th ời gian nghiên c ứu chiến lược marketing từnay đến năm 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích tổng hợp: Đây là phương pháp được sử dụng xuyên xuốt trong quá trình thực hiện đề tài. - Phương pháp chuyên gia, thống kê, thu thập số liệucủa Ngành và của công ty qua các năm 2008 - 2010 để đánh giá thực trạ ng hoạt động marketing của công tyvà dự báo tì nh hình hoạt động kinh doanh của công ty đến năm 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC