Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Quảng Ngãi đến năm 2015

Chiến lược là tập hợp các mục tiêu cơbản dài hạn, được xác định phù hợp với tầm nhìn, sứmệnh của tổchức và các cách thức, phương tiện để đạt được những mục tiêu đó một cách tốt nhất, sao cho phát huy được những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu của tổchức, đón nhận được các cơ hội, né tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại do những nguy cơtừmôi trường bên ngoài. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhiều biến động, nhiều rủi ro, doanh nghiệp muốn tồn tại cần có hướng đi cụthể, chiến lược đúng. Đểthành công trên thịtrường các doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển dài hạn định hướng cho hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy, việc xác định được một chiến lược khả thi và điều hành hoạt động knh doanh theo chiến lược đã vạch ra một cách linh hoạt là một nhiệm vụquan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định đối với sựthành công của doanh nghiệp. Công ty Cổphần Đầu tưKhoáng sản Quảng Ngãi là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, trong đó chủ yếu là lĩnh vực khai khoáng và đầu tưkinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụcận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC