Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược tại công ty TNHH một thành viên cà phê Gia Lai

Trong bối cảnh kinh doanh mang tính cạnh tranh như vậy, đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao một số công ty thành công còn một số công ty khác lại gặp thất bại. Thất bại hay thành công có thể lý giải bằng nhiều khía cạnh nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là chiến lược kinh doanh của các công ty. Vì vậy, các nhà quản trị cần xây dựng chiến lược để giúp doanh nghiệp thích nghi với các điều kiện của môi trường, tận dụng các lợi thế cạnh tranh, đạt được hiệu quả và thành công lâu dài. Việc mở cửa nền kinh tế Việt Nam và xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức. Đây cũng là thời điểm mà Công ty TNHH một thành viên cà phê Gia Lai phải soát xét lại quá trình hoạt động của mình, định hướng phát triển công ty tương xứng với quy mô và tiềm năng to lớn của khu vực. Do vậy, việc nghiên cứu đề ra một chiến lược dài hạn cho công ty là hết sức cần thiết. Để làm được điều đó cần xuất phát từ nghiên cứu môi trường hoạt động của công ty, xác định các điểm mạnh, điểm yếu bên trong công ty, những thuận lợi và thách thức để xây dựng chiến lược, đề ra các giải pháp dài hạn trong thời gian tới. Công ty TNHH một thành viên cà phê Gia Lai là một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập từ rất sớm nhưng chưa phát huy được lợi thế vốn có của nó, chưa có thương hiệu trên thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, nhất thiết cần phải xây dựng một chiến lược đúng đắn, được hoạch định một cách khoa học, sẽ giúp cho công ty có hướng đi vững chắc, khai thác được cơ hội, sử dụng hiệu quả được các nguồn lực và nâng cao khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Đây là vấn đề cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC