Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Thành phố Đà Nẵng

1.Lý do chọn đềtài Bản chất của việc xây dựng thương hiệu du lịch là việc chuyển tải có chủ định một bản sắc riêng thành một hình tượng trong tâm trí khách du lịch. Xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm xác lập hình tượng du lịch của một địa phương một cách rộng rãi đến với khách du lịch trên toàn cầu là một nhiệm vụrất quan trọng trong công tác marketing điểm đến đểkhẳng định vịthếcạnh tranh của địa phương với tưcách là một điểm đến du lịch trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến thì việc xây dựng và quảng bá thương hiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước phải được tiến hành nhanh chóng. Xuất phát từnhững nguyên nhân cơbản trên, tác giả đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Thành phố Đà Nẵng” đểlàm luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2.Mục tiêu nghiên cứu - Hệthống hoá cơsởlý luận vềthương hiệu, chiến lược và xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch địa phương. - Đánh giá tổng quát vềtiềm năng và lợi thế đểxây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Đà Nẵng. - Phân tích và đánh giá những thành tựu mà du lịch Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, lấy đó làm nền tảng cho việc hoàn thành mục tiêu của đềtài. - Đềxuất các giải pháp mang tính chiến lược đểxây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng phục vụ phát triển bền vững trong thời gian đến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC