Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược truyền thông cho du lịch tỉnh Kon Tum

1. Tính cấp thiết của đềtài: Từ Đại hội Đảng bộtỉnh năm 2000 đến nay, tỉnh Kon Tum luôn xác định ngành du lịch là ngành kinh tế động lực của tỉnh và thực tiễn trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh Kon Tum góp phần làm cho tỉtrọng ngành dịch vụtrong cơcấu kinh tếcủa tỉnh ngày càng tăng và xu hướng chuyển dịch cơcấu kinh tếcủa tỉnh ngày càng rõ nét. Song cũng nhưcác ngành kinh tếkhác, ngành du lịch Kon Tum vẫn là một ngành chậm phát triển; chưa thực sựkhai thác tiềm năng lợi thếso sánh vốn có của địa phương. Bên cạnh đó, cơchếquản lý của Nhà nước vẫn chưa thực sựtạo điều kiện tốt cho ngành du lịch phát triển, nhất là chính sách thu hút đầu tưvào du lịch; và sựhạn chế, kém năng động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh còn thụ động chưa đẩy mạnh và xây dựng một chiến lược truyền thông du lịch thực sự đủtầm nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Kon Tum đến với bạn bè trong và ngoài nước. Với một tiềm năng du lịch phong phú Kon Tum cần có một chiến lược phát triển du lịch một cách cụthểvà thu hút nguồn vốn đầu tưphát triển ngành du lịch cho tỉnh Kon Tum trong thời gian đến. Xuất phát từnhững vấn đềtrên tác giảchọn đềtài “Xây dựng chiến lược truyền thông cho du lịch tỉnh Kon Tum” đểnghiên cứu là cần thiết, có ý nghĩa cảvề lý luận và thực tiễn. 2. Mục tiêu của đềtài: Phân tích thực trạng chiến lược truyền thông du lịch Kon Tum trong thời gian qua, từ đó nhận diện các yếu tốhạn chếtrong chiến lược truyền thông, chiến lược phát triển du lịch tỉnh Kon Tum, góp phần định hướng, xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quảvà đềxuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chếvà phát triển du lịch Kon Tum.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC