Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing cho sản phẩm bia tại công ty bia Huế

1. Lý do chọn đềtài Trong điều kiện kinh doanh ngày nay, sựcạnh tranh đang ngày càng gay gắt. Dù hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng chính sách sản phẩm giữ vị trí hàng đầu trong các công cụ cạnh tranh, nhưng việc tác động đến khía cạnh tâm lý, tình cảm của khách hàng cũng hết sức quan trọng. Đặc biệt, đối với mặt hàng bia, khi mà khả năng của khách hàng trong đánh giá chất lượng bia thường không cao, việc xây dựng một chiến lược truyền thông marketing để tạo được một hình ảnh mong muốn trong khách hàng là một công cụ quan trọng trong cạnh tranh của ngành hàng này. Nhận thức được điều này, công ty bia Huế đã có những đầu tư không nhỏcho công tác truyền thông marketing, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đề tài “Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty Bia Huế” có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, sẽgiúp cho công ty đánh giá lại thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại công ty và xây dựng chiến lược truyền thông marketing trong thời gian đến. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan vềtruyền thông marketing. - Phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược truyền thông marketing tại công ty Bia Huế. - Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm Bia tại công ty Bia Huếtrong thời gian đến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC