Luận văn Tóm tắt Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

1. Tính cấp thiết của đềtài Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mởrộng, càng mang tính chất đa dạng, phức tạp. Đểnâng cao được hiệu quảhoạt động của doanh nghiệp, một trong những yêu cầu quan trọng là đòi hỏi tất cảcác bộphận trong doanh nghiệp phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụvới cùng một mục đích là hướng đến mục tiêu chung. Vấn đề đặt ra là làm sao nhà quản trị thấy được sự vận hành và kết quả hoạt động của từng bộ phận, thấy được mặt tích cực, mặt hạn chế của từng bộphận trong việc thực hiện mục tiêu chung của tổchức. Kế toán trách nhiệm là một trong những công cụcó thể đáp ứng được yêu cầu trên. Kế toán trách nhiệm ra đời nhằm mục tiêu đánh giá trách nhiệm, đưa ra các chỉtiêu theo dõi và đánh giá thường kỳkết quảcông việc của mỗi cá nhân, bộphận trong tổchức. Vì vậy, việc nghiên cứu và tổchức vận dụng kếtoán trách nhiệm là một yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từnhững yêu cầu khách quan nhưvậy, tác giảvận dụng những lý luận của kếtoán trách nhiệm vào thực tiễn đểthực hiện đềtài : “Xây dựng hệthống kếtoán trách nhiệm tại Công ty Cổphần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông”làm đềtài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệthống hoá những lý luận cơbản vềkếtoán trách nhiệm. - Nghiên cứu thực trạng công tác kếtoán tại Công ty cổphần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. - Xây dựng hệthống kếtoán trách nhiệm, giúp cho việc đánh giá từng bộphận (trung tâm) trách nhiệm tại Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC