Luận văn Tóm tắt Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông công nghệ thông tin tại viễn thông Quảng Bình

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông tin là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ở góc độ doanh nghiệp, việc thiết lập một hệ thống thông tin đảm bảo phục vụcho quản trịdoanh nghiệp là cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong môi trường cạnh tranh. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông nhưVNPT thì công tác quản lý doanh thu, cước phát sinh và thu nợ sao cho có hiệu quả, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.là một trong những vấn đềmà nhà quản trịquan tâm hàng đầu. Do xuất phát từ một doanh nghiệp Nhà nước độc quyền trong lĩnh vực viễn thông, tổ chức quản lý và tổchức kinh doanh ởviễn thông Quảng Bình vẫn còn lưu lại ít nhiều cơ chế hành chính. "Bộ máy quản lý về CVT - CNTT còn cồng kềnh (từtỉnh xuống huyện và các trung tâm), việc quản lý cước phát sinh không linh hoạt, gây thất thoát một lượng tiền lớn hàng năm do không thu hồi được nợphải thu" (Kếtoán phụtrách quản lý CVT - CNTT của VNPT Quảng Bình). Thực tế này, như nhận xét của nhân viên phụtrách quản lý cước, làm giảm hiệu quả kinh doanh, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thịtrường có nhiều công ty mới nổi nhưng tăng trưởng nhanh chóng (chẳng hạn Viettel). Từnhững lập luận ởtrên, xét thấy việc tìm hiểu cặn kẽthực tế công tác quản lý cước ởVNPT Quảng Bình đểnhận diện những bất cập, qua đó thiết lập lại quy trình quản lý CVT - CNTT và xây dựng hệthống thông tin kếtoán phục vụquản trịCVT - CNTT tại Viễn thông Quảng Bình hợp lý hơn là thật sựcần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC