Luận văn Tổng hợp clorurp - Etoxyneophyl và alcolp - etoxyneophyl

(Bản scan) Thuốc trừ sâu nhóm Pyrethroid là nhóm thuốc trừ sâu được sử dụng phổ biến hiện nay. Các thuốc trừ sâu này có những ưu điểm nổi bật so với các thuốc trừ sâu khác như: phổ trừ sâu rộng, nhanh phân hủy trong môi trường, ít độc với cá và động vật máu nóng...

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC