Luận văn Tổng hợp metacrylatnaptylacetat 2 Hydroxy và polt (metacrylatnaptylacetat 2 Hydroxy)

(Bản scan) Trong lĩnh vực nông nghiệp, phần lớn các loại chất kích thích tăng trưởng thực vật khi sử dụng trên đồng ruộng thường bị rửa trôi dưới tác dụng của nước mưa và làm giảm hàm lượng sử dụng trên thực tế, do đó vấn đề gắn các tác nhân có hoạt tính lên giá mang polymer và sau đó sẽ được tiết chậm trong quá trình sử dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC