Luận văn Tổng quan hệ thống CDMA2000-1XEVDO

(Bản scan) Từ ngày xưa, nhu cầu thông tin liên lạc đã thực sự cần thiết và bằng nhiều hình thức để truyền thông tin như: dùng lửa, khói, bồ câu đưa thư, người đưa thư... Ngày nay cùng với sự phát triển của viễn thông, các kỹ thuật ngày càng phát triển, không nhưng có thể truyền tiếng nói mà còn có thể truyền hình ảnh, video, multimedia... và công nghệ CDMA là một trong những công nghệ cho phép mang lại cho những nhà cung cấp dịch vụ khả năng đột phá về chất lượng, số lượng, tốc độ cũng như nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng và nhiều lợi ích kinh tế khác. Hiện tại và tương lai không xa, công nghệ CDMA sẽ được ứng dụng nhiều hơn nữa trong thông tin di động bởi những tính năng vượt trội của nó như: tốc độ cao, tận dụng được dãy tần số, ứng dụng đa dạng, bảo mật... Công nghệ CDMA đã được ứng dụng tại Việt Nam bởi một số nhà cung cấp dịch vụ như: S-Fone, HTMobile, EMobile.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC