Luận văn Tổng quan về cấu trúc mạng cảm nhận không dây

Hệ thống giao thông thông minh Giao tiếp giữa biển báo và phương tiên giao thông. Hệ thống điều tiết lưu thông công cộng. Hệ thống báo hiệu tai nạn, kẹt xe, Hệ thống định vị phương, trợ giúp điều khiển tự động phương tiện giao thông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC