Luận văn Trang bị điện - Điện tử dây truyền cán thép nhà máy sản xuất thép Úc - Đi sâu phân tích trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây

Trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và phát triển các ngành công nghiệp nói riêng, thì việc tự động hoá các dây chuyền sản xuất là hết sức quan trọng. Tự động hoá quá trình sản xuất làm nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm. Nó góp phần rất lớn vào việc đưa đất nước ta phát triển sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra nó cũng góp phần không nhỏ vào việc cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng như: hoá chất, đóng tàu, sản xuất thép. Nhà máy sản xuất thép Việt Úc là nhà máy có 100% vốn đầu tư là của nước ngoài. Nhà máy chuyên sản xuất thép thành phẩm là thép thanh và thép cuộn. Em đã được tổ bộ môn giao cho đề tà i tốt nghiệp: “Trang bị điện - điện tử dây truyền cán thép nhà máy sản xuất thép Úc. Đi sâu phân tích trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây”. Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về nhà máy thép Úc (SSE) Chương 2. Tổng quan về dây truyền công nghệ của nhà máy cán thép Chương 3. Trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC