Luận văn Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3/h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động

Trong nền công nghiệp hiện đại ở mọi ngành sản xuất, mục tiêu tăng năng suất lao động được giải quyết bằng cách gia tăng mức độ tự động hoá các quy trình và thiết bị sản suất. Tự động hoá có thể nhằm mục đích tăng sản lượng hoặc cải thiện chất lượng và độ chính xác của sản phẩm, thậm trí có thể thay thế một phần hay toàn bộ thao tác vật lý của công nhân vận hành máy, thiết bị. Những hệ thống tự động này có thể điều khiển toàn bộ quá trình sản xuất với độ tin cậy và ổn định cao mà không cần sự can thiệp của con người. Vì vậy, điều khiển tự động là một vấn đề hết sức quan trọng trong công nghiệp. Trong quá trình phát triển nền kinh tế, chúng ta đang từng bước đưa ứng dụng của tự động hoá vào hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất của các ngành kinh tế nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt có tính ổn định và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng cũng đang từng bước được tự động hoá, sử dụng các công nghệ khoa học mới vào sản xuất. Trạm trộn bê tông tự động là một ví dụ về ứng dụng và đưa công nghệ kỹ thuật của tự động hoá vào việc điều khiển và vận hành trạm. Với đề tài của mình ”Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3/h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động”, em đã đi sâu nghiên cứu việc thiết kế điều khiển cho một trạm trộn bê tông cụ thể (Trạm trộn bê tông tự động với công suất 60 m3/h). Trong quyển đồ án này em làm thành 3 chương với nội dung như sau: Chương 1: Giới thiệu về bê tông, công nghệ sản xuất bê tông và trạm trộn bê tông. Chương 2: Trang bị điện – điện tử cho trạm trộn bê tông 60 m3/h. Chương 3: Đi sâu nghiên cứu hệ thống cân tự động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC