Luận văn Trang phục cổ truyền của người phụ nữ dân tộc Thái huyện Thường Xuân (Thanh Hóa)

Dân tộc Thái có dân số khá đông trong bản danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Theo số liệu thống kê ngày 1 - 4 - 1999, dân số tộc người Thái trong cả nước là 1.200.000 người, trong đó người Thái Thanh Hoá chiếm 209.806 người, bằng 21% dân số người Thái trong cả nước [64; tr60]. Người Thái ở Thanh Hoá sinh sống tập trung ở khu vực miền núi phía tây nam gồm các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân và một số huyện đồng bằng, ven biển như Triệu Sơn, Tĩnh Gia Tộc người Thái gồm hai ngành là Thái đen và Thái trắng cư trú phân tán ở nhiều địa phương tạo nên những sắc thái văn hoá phong phú và đa dạng. Văn hoá Tày - Thái là một trong nền văn hoá có lịch sử lâu đời ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu dân tộc Thái không chỉ là vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia, mà nó còn trở thành đề tài được nhiều hội nghị khoa học về Thái được thế giới quan tâm. Một trong những giá trị văn hoá mang đặc trưng tộc người của cộng đồng Thái được nghiên cứu quan tâm đó là trang phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC