Luận văn Truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam năm 2012

1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một đất nước đã có hàng nghìn năm lịch sử với một nền văn hóa mang bản sắc riêng. Chính bản sắc văn hóa đó đã làm nên cốt cách, hình hài và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật đã góp phần không nhỏ vào kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống nhằm thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, nghệ thuật được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là lĩnh vực có vai trò quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, xây dựng nhân cách con người phát triển và hội nhập quốc tế. Nghệ thuật được giới thiệu với công chúng một cách nhanh và kịp thời nhất thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó có hoạt động tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Hoạt động truyền thông các sự kiện nghệ thuật là rất quan trọng, bởi truyền thông, đúng như thành ngữ “trăm nghe không bằng một thấy” là giải pháp hữu hiệu nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất trong việc đưa nghệ thuật đến với công chúng. Mặc dù là hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức sự kiện nghệ thuật nói chung, đặc biệt là những sự kiện về nhiếp ảnh, đồ họa, điêu khắc nói riêng, song cho đến nay còn rất ít tài liệu, công trình khoa học nghiên cứu về sâu về hoạt động này. Làm thế nào để các sự kiện nghệ thuật được tổ chức thu hút sự quan tâm, ủng hộ của công chúng, giúp công chúng hiểu và hưởng thụ những bộ môn nghệ thuật đặc biệt này, là vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu và là trách nhiệm của những người thực hiện công tác truyền thông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC