Luận văn Ứng dụng công nghệ nhận dạng ảnh trong thu thập thông tin về dòng giao thông

(Bản scan) Trong khoảng thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng phương tiện giao thông và nhu cầu giao thông tăng nhanh kéo theo sự gia tăng tần xuất các vụ tai nạn, tâc nghẽn giao thông... Đay là lỹ do cấn nhanh chóng có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thồng giám sát

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC