Luận văn Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH Diethelm Việt Nam

Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Trong lĩnh vực quản lý kinh tế vi mô những năm gần đây, xuất hiện một khái niệm và quan điểm mới về phương thức hoạt động và tổ chức quản lý các doanh nghiệp và công ty kinh doanh hiện đại mà tiếng Anh gọi là “Logistics”, Cho đến nay thuật ngữ Logistics vẫn còn là khá xa lạ mới mẻ đối với phần lớn người ViệtNam. Thực ra trên thế giới thuật ngữ Logistics đã xuất hiện từ lâu đươc ghi nhận như một chức năng kinh tế chủ yếu, một công cụ hữu hiệu mang lại thành công cho các doanh nghiệp cả trong khu vực sản xuất lẫn trong khu vực dịch vụ. Logistics không phải là một hoạt động đơn lẻ (isolated action), mà là một chuỗi các hoạtđộng liên tục, có liên quan mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, được thực hiện một cách khoa học và có hệ thống qua các bước nghiên cứu, hoạch định, tổ chức, quản lý, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và hoàn thiện. Do đó, logistics là quá trình liên quan tới nhiều hoạt động khác nhau trong cùng một tổ chức, từ xây dựng chiến lược đến hoạt động chi tiết, cụ thể để thực hiện chiến lược. Trong chuỗi dây chuyền cung ứng, dịch vụ kho hàng (lưu trư) là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ quá trình “Dịch vụ kho hàng” đặc biệt là kho hàng logistics đã tạo ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ và thúc đẩy tôi viết đề tài này. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực nghiên cứu rất mới đối với thực tiễn Việt Nam hiện nay. với sự cho phép của Cô Tạ Thị Mỹ Linh, tôi thực hiện đề tài nghiên cứu nàyvới mục đích là bước chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu khoa học . Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn Cô đã hướng dẫn giúp đỡ thực hiện đề tài này. Mặc dù vớinguyện vọng đóng góp thật nhiều và cũng đã rất cố gắng song đề tài không tránh khỏi những sơ sót và hạn chế rất mong sự đóng góp của Côcho những khiếm khuyết này. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: -Hệ thống hóa lại các lý luận cơ bảncũng như những trải nghiệm, những chỉ tiêu đánh giá quản lý kho, hoạch định, tổ chức thiết kế, kiểm định bố trí mạng lưới và trang thiết bị trong kho. -Nghiên cứu thực trạng quản lý kho, từ đó xây dựng các giải pháp hoàn thiện nâng cao trình độ quản lý kho, ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công Ty TNHH Diethelm Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi về không gian : nghiên cứu thực tiễn tại kho hàng dược phẩm công ty Diethelm Việt Nam và kho hàng dược phẩm công ty Diethelm Malaysia Sdn Bhd. Kho hàng tại công ty Diethelm Philippines để minh họa cho cáckết luận của đề tài Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp, tài liệutừ năm 1999 đến 2006 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phân tích dịch vụ kho: Đối tương nghiên cứu của phân tích dịch vụ kho là chính quá trình quản lý kho. Quá trình này có các mối liên hệ, nội dung và kết cấu phức tạp được biểu hiện bằng những thông tin, số liệu diễn ra hằng ngày tưởng như ngẫu nhiên nhưng che dấu bên trong sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan, che dấu bản chất của quá trình đó. Để nhận thức và cải tạo được chúng phù hợp với thực tế khách quan và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đòi hỏi phải có phương pháp nghiêncứu khoa học. Đó là phương pháp luận và các phương pháp tính toán kỹ thuật dùng trong phân tích Phương pháp luận của phân tích dịch vụ kho: Phương pháp luận của phân tích dịch vụkholà cách nhận thức đối với việc nghiên cứu quá trình thay đổidịch vụ kho trong mối quan hệ biện chứng với các sự kiện, các hiện tượng kinh tế bao quanh. Cơ sở phương pháp luận của phân tích này là phép duy vật biện chứng của C. Mác và F. Anghen. Ngoài ra cơ sở lý luận của phân tích dịch vụ kho còn là các môn học về kinh tế học chuyên ngành. Khi nghiên cứu một hiện tượng, một quá trình kinh tế nào đó cần nắm được những đặc trưng kinh tế chung nhất, đồng thời phải nắm được đặc điểm của ngành, của nơi mà đối tượng đó được hình thành và phát triển Trong phần phương pháp phân tích chủ yếu đi vào phương pháp tính toán kỹ thuật của phân tích. Phương pháp tính toán kỹ thuật của phân tích: Cùng với sự phát triển của nhận thức các hiện tượng kinh tế cũng như sự phát triển các môn khoa học kinh tế và toán học ứng dụng, hình thành nên phương pháp tín toán kỹ thuật được sử dụng trong khoa học phân tích kinh tế. Để đạt được mục đích phân tích, có thể sử dụng cácphương pháp phân tích khác nhau và mội phương pháp đều có thế mạnh và hạnchế của nó, đòi hỏi phải có trình độ vận dụng thanh thạo mới đạt được mục đích đặt ra. Sau đây là các phương pháp tính toán kỹ thuật thường dùng trong phân tích dịch vụ kho Phương pháp so sánh : Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng lâu đời và phổ biến nhất. so sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượngkinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác định xu hướng mức độ biến động của chỉ tiêu. Nó cho phép tatổng hợp được những nét chung, tách ra được những nét riêng của các hiện tượng được so sánh, trên cơ sở đó đánh giá được các mặt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp quản lý tối ưu trong mỗi trường hợp cụ thể. Vì vậy để tiến hành so sánh bắt buộc phải quyết những vấn đề cơ bản như xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh, mục tiêu so sánh. So sánh các thông số kinh tế kỹ thuật của các phương án kinh tế khác nhau giúp ta lựa chọn phương án tối ưu. Phương pháp loại trừ: ( hay còn gọi là phương pháp thay thế) Một chỉ tiêu kinh tế chịu sự tác động của nhiều nhân tố. Ví dụ chỉ tiêu dịch vụ kho ít nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hai nhân tố: chất lượng dịch vụ và chi phí. Cho nên thông qua phương pháp loại trừ cho phép các nhà phân tích nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố lên chỉ tiêu cần phân tích. Trong thực tế phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân tích dưới hai dạng Phương pháp liên hệ cân đối: Trong các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có những hiện tượng kinh tế mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân bằng về lượng. Ví dụ: Cân đối giữa tổng giá trị xuất kho với tổng dự trữ hàng hóa của kho Ngoài các phương pháp phân tích nêu ở trên, ta còn sử dụng các phương pháp khác nhau như toán kinh tế, phương pháp phân tổ. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI Chuỗi cung ứng trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ hơn 10 năm nay nhưng còn hoàn toàn còn mới mẻ ở Việt Nam, chỉ có một số ít tập đoàn lớn ở Việt Nam sử dụng. Kiến thức về quản trị quản trị chuỗi cung ứng cón rất mới ở Việt Nam.Đề tài nghiên cứu dịch vụ kho hàng đặc biệt là kho hàng logistics là lĩnh vực ít được quan tâm đúng mức, chưa được chính thức đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng các trường dạy nghề cũng như tại các doanh nghiệp ViệtNam có lẽ một phần là do quan niệm chú trọng vào lĩnh vực đầu ra như bán hàng, marketing trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam vừa thoát khỏi nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Trong hoạt động dịch vụ kho hàng logistics, việc ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịchvụ kho hàng, việc tối ưu hóa vị trí, lưu trữ và chu chuyển các tài nguyên/yếu tố đầu vào từ điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà sản xuất, người bán buôn, bán lẻ, đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động với chi phí hợp lý theo tôi là một điều mới, lý thú và thử thách đối với các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Lý luận: Nghiên cứu vai trò quan trọng của kho hàng đối với hoạt động Logistics nói riêng và tiến trình hội nhập củanền kinh tế Việt nam nói chung Nghiên cứu kinh nghiệm của kho hàng các nước trong khu vực từ đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho các công ty dịch vụ kho hàng Logistics Về thực tiễn: Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động kho hàng tại công ty Diethelm Việt Nam, nhân tố khách quan và nhân tố tự thân của bảnthân doanh nghiệp Đề xuất các giải pháp định hướng và các bước đi cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động kho thuốc tại công ty Diethelm Việt nam BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI Đề tài gồm có 03 chương: -Chương 1:Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dich vụ kho hàng: Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dich vu kho hàng, đi sâu nghiên cứu kho dược phẩmvà bài học kinh nghiệm từ các kho của các nước trong khu vực -Chương 2 :Thực trạng hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm và tính khả thi của việc ứng dụng mô hình dvụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại Công Ty TNHH Diethelm Việt Nam: Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt độngkho hàng, đánh giá SWOT -Chương 3:Định hướng và gỉai pháp nhằm ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công Ty TNHH Diethelm Việt Nam: Mục đích, căn cứ và giải pháp hoàn thiện và kiến nghị đối với Nhà Nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC