Luận văn Ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng công ty KODA

1.1. Tổng quan Sựkhan hiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên và quá trình toàn cầu hoá đã gây sức ép rất lớn lên nền kinh tếthếgiới làm cho sựcạnh tranh ngày càng gay gắt. Các công ty buộc phải liên kết lại với nhau đểcủng cốsức mạnh, giảm chi phí và tăng lợi thế cạnh tranh. Sựliên kết đó đã hình thành nên những chuỗi cung ứng khổng lồ, chúng ngày càng lớn mạnh, vượt qua lãnh thổcác quốc gia đến những nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và chi phí lao động thấp. Tại những nước này, các công ty riêng lẻcũng liên kết lại với nhau nhưmột xu thếtất yếu đểtồn tại và phát triển. Xu hướng này làm thay đổi diện mạo của hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống. Tại Việt Nam, chúng ta cũng không là trường hợp ngoại lệ. Trên thực tế, các nhà quản lý làm thếnào có thểkiểm soát và nâng cao hiệu suất hoạt động đểtăng cường khảnăng cạnh tranh của các chuỗi này? Chuỗi cung ứng công ty Koda cũng đang gặp phải các vấn đề: • Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu. • Sựgia tăng đột ngột tỉlệphếphẩm và sựphàn nàn của khách hàng. • Làm thếnào đểtăng sức cạnh tranh của công ty trước tình hình mới khi Việt Nam sắp bước vào WTO? Chính vì vậy đềtài tập trung nghiên cứu: “Ứng dụng một sốmô hình trong chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng công ty Koda”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu • Nghiên cứu lý thuyết chuỗi cung ứng, phân tích, đánh giá một sốmô hình điển hình trong chuỗi cung ứng, liên hệtình hình thực tếtại Việt Nam. • Đánh giá chuỗi cung ứng công ty Koda. • Cải tiến hoạt động của chuỗi cung ứng công ty Koda bằng cách áp dụng một sốmô hình lý thuyết trong chuỗi cung ứng. • Đưa ra một sốbiện pháp và kiến nghịkhác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC