Luận văn Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng vào bài toán Quản lý mua bán Máy tính ở công ty Gia Phạm

Ý tưởng cơ bản của việc tiếp cận hướng đối tượng là phát triển một hệ thống bao gồm các đối tượng độc lập tương đối với nhau. Mỗi đối tượng bao hàm trong nó cả dữ liệu và các xử lý tiến hành trên các dữ liệu này được gọi là bao gói thông tin. Ví dụ khi đã xây dựng một số đối tượng căn bản trong thế giới máy tính thì ta có thể chắp chúng lại với nhau để tạo ứng dụng của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC