Luận văn Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu đặc điểm môi trường địa chất lưu vực sông Bé phục vụ cho công tác quản lý lãnh thổ

(Bản scan) Sông Bé là một phụ lưu quan trọng của sông Đồng nai với một hệ thống thủy điện- thủy lợi đã được thiết kế hoàn chỉnh. Trong 4 bậc thang thủy điện- thủy lợi thủy điện Thác Mơ đã hoạt động từ năm 1995, thủy điện Cần Đơn đã phát điện tháng 11/2003, thủy điện Soc Phu Miêng đang được thi công gấp rút

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC