Luận văn Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam

Vốn con người (Human Capital) là những gì có liên quan đến tri thức, kỹnăng và những thuộc tính tiêu biểu khác của một cá nhân mà nó có ảnh hưởng đến những hoạt động kinh tế” (OECD, 1998)1 . Vốn con người được hình thành thông qua việc đầu tưcho người lao động, bao gồm các khoản chi dùng vào các mặt giáo dục, bồi dưỡng kỹthuật, bảo vệsức khoẻ, lưu chuyển sức lao động trong nước, di dân nhập cảnh và các phúc lợi xã hội khác. Trong đó, quan trọng nhất là đầu tưgiáo dục và bảo vệsức khoẻ. Việc đầu tưnày có lợi cho tốchất sức lao động, tức nâng cao năng lực công tác, trình độkỹthuật, mức độlành nghề, mức độsức khoẻ, có lợi cho việc tăng thêm sốlượng người lao động phù hợp với nhu cầu tương lai, điều chỉnh sựthừa thiếu sức lao động hiện có trong nước, lợi dụng sức lao động nước ngoài và tiết kiệm chi phí giáo dục. Quan niệmcon người đầu tưcho mình có ý nghĩa rất rộng, bao gồm không chỉ đầu tưvào học tập trong nhà trường và đào tạo sau khi học mà còn đầu tưkhi còn ở nhà, trước tuổi đi học và đầu tưvào thịtrường lao động đểtìm việc. Kinh tếhọc phương Tây dùng lý thuyết vốn con người đểgiải thích sựphân biệt các mức lương theo tuổi tác và nghềnghiệp, tỉlệthất nghiệp không đồng đều, sựphân bổnguồn lực lao động vào các khu vực kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC