Luận văn Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

Ước lượng và kiểm định là các bài toán có ý nghĩa lớn trong thống kê. Từmẫu ngẫu nhiên khảo sát được ta có thể đưa ra những nhận định sát với tổng thể đểcó được những dự đoán tương đối chính xác vềmột hiện tượng của xã hội hay các biến động trong tương lai Ởnước ta hiện nay, phân tích thống kê nhiều chiều chưa được quan tâm một cách đáng kểtrong các trường đại học và cao đẳng. Ước lượng và kiểm định lại là bài toán có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích hồi quy và phương sai nhiều chiều. Bắt nguồn từnhững suy nghĩtrên, với sựhướng dẫn của Thầy và sựnghiên cứu của bản thân, tác giảxin được giới thiệu luận văn thạc sĩcủa mình với đềtài : “Ước Lượng và Kiểm Định Trong Thống Kê Nhiều Chiều”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC