Luận văn Vấn đề alsace và lorraine trong quan hệ Đức - Pháp từ 1871 đến 1919

Lục địa châu Âu đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với nhiều biến cố và sự kiện lịch sử. Nó đóng vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử thế giới. Trong quá trình hình thành và phát triển, Đức và Pháp dần dần trở thành hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối quan hệ quốc tế ở khu vực này. Và mối quan hệ giữa hai đại cường cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lục địa châu Âu. Cuộc đấu tranh giành quyền thống trị ở châu Âu hay tranh chấp chủ quyền lãnh thổ là hai trong những nguyên nhân dẫn đến những mối quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia. Trong đó, quan hệ giữa Đức và Pháp tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được lời nói chung cho một mối quan hệ hòa bình.Mối quan hệ của hai nước chịu sự chi phối từ cuộc tranh chấp các vùng đất Alsace và Lorraine.Đây là một cuộc tranh chấp lâu dài trong lịch sử hình thành hai quốc gia này cũng như quá trình hình thành các quốc gia khác ở châu Âu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC