Luận văn Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Lí do chọn đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây (đặc biệt giai đoạn cuối 2006 đầu 2007) đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng khích lệ cả về lượng và chất. Số lượng/khối lượng cổ phiếu niêm yết không ngừng tăng lên, số lượng nhà đầu tư-cả trong và ngoài nước-tham gia giao dịch ngày một nhiềuvà chuyên nghiệp hơn, việc quản lý vĩ mô của các cơ quanNhà nước ngày càng chặt chẽ là những minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nước nhà. Tuy nhiên có một điều cầnphải thẳng thắn nhìn nhận-chứng khoán không phải là lĩnh vực đầu tư dễ dàng “hái ra tiền”như người ta lầm tưởng. Bên cạnh những người “đổi đời” nhờ chứng khoán thì cũng có không ít người “tán gia bại sản” cũng bởi chứng khoán. Nói như vậy để thấy rằng đầu tư chứng khoán là phải chấp nhận mức độ rủi ro rất cao. Với mục đích chính nhằm bảo vệ nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro chứng khoán và cũng là một công cụ đầu cơ, từ lâu trên thế giới đã áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán. Ở nước ta, tuy hợp đồng tương lai đã được áp dụng khá phổ biến trong các giao dịch vàng và ngoại tệ nhưng nó vẫn chưa từng xuất hiện trong kinh doanh chứng khoán, do nhiều hạn chế khách quan lẫn chủ quan. Có thể nói hợp đồng tương lai chứng khoán là một lĩnh vực rất mới mẻ tại Việt Nam. - iii - Hợp đồng tương lai chứng khoán W?X Giảng Ngọc Huy Cho nên đề tài này được viết không nằm ngoài mục đích nghiên cứu tìm hiểu về hợp đồng tương lai chứng khoántrên thế giới, qua đó đề ra một số giải pháp nhằm từng bước áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Nghiên cứu hợp đồng tương lai chứng khoán tại sàn giao dịch OneChicago (Mỹ) • Nghiên cứu về thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008. Từ đó suy ra các điều kiện cần và đủ để có thể áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào Việt Nam. 3. Bố cục đề tài Đề tài gồm 3 phần: Chương Một:Hợp đồng tương lai chứngkhoán trên thế giới Chương Hai: Hợp đồng tương lai chứng khoánvà thị trường chứng khoán Việt Nam Chương Ba:Một số giải pháp nhằm từng bước áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC