Luận văn Văn hóa và con người Tây nguyên trong văn xuôi nghệ thuật 1945 - 2000

Tóm tắt nội dung luận án: Luận án nghiên cứu vấn đềVăn hóa và Con người Tây Nguyên được thểhiện trong mảng văn xuôi nghệthuật từ1945 đến 2000. Trong đó các giá trịvăn hóa và vẻ đẹp con người được phân tích, đánh giá một cách thấu đáo đểngười đọc hiểu hơn vềmột mảng văn xuôi có giá trịtrong toàn bộtiến trình văn học Việt Nam. + Những kết quảcủa luận án: 1. Luận án đã làm nổi bật vẻ đẹp cũng nhưsựphong phú của các giá trịvăn hóa Tây Nguyên được thểhiện một cách độc đáo trong các tác phẩm văn xuôi. 2. Luận án cũng đã phân tích những yếu tốtiêu cực của các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Tây Nguyên. 3. Luận án nêu lên thực trạng biến đổi văn hóa ởTây Nguyên theo hướng tích cực lẫn tiêu cực 4. Luận án cũng đã làm hiện lên hình ảnh người Tây Nguyên với những phẩm chất tốt đẹp của họtrong chiến đấu cũng nhưtrong cuộc sống thường nhật. 5. Luận án cũng đã phân tích sựthay đổi vềphẩm chất con người Tây Nguyên trong thời buổi hòa nhập với các dân tộc khác. 6. Luận án đã khái quát được vể đẹp văn hóa và con người Tây Nguyên mà các tác giảvăn xuôi đềcao và ca ngợi. Đó nhưlà một sựcảnh tỉnh vềhiện trạng đang mất dần đi vẻ đẹp đó trong hiện tại và tương lai. + Các ứng dụng/khảnăng ứng dụng trong thực tiễn hoặc những vấn đềcòn bỏngỏ cần tiếp tục nghiên cứu: 1. Với sự độc đáo và phong phú của văn hóa và con người, Tây Nguyên là mảnh đất màu mỡcủa văn chương, nghệthuật; luận án nhưlà một động lực cho sáng tác văn chương, nghệthuật về đềtài Tây Nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC