Luận văn Văn phòng cho thuê Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Đề tài : VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYỄN THỊ MINH KHAI Địa điểm : 25 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 – TP.HCM Luận văn này gồm 10 chương trình bày hầu như toàn bộ các vấn đề liên quan đến thiết kế một công trình xây dựng, từ kết cấu hạ tầng (móng) đến kết cấu thượng tầng (khung, mái). Dưới đây là sơ lược nội dung chính: · Chương 1 : Trình bày tổng quan về kiến trúc công trình · Chương 2 : Tính tóan kết cấu sàn điển hình · Chương 3 : Tính tóan tải trọng gió và mô hình · Chương 4 : Tính toán thép cho khung và vách · Chương 5 : Thống kê địa chất · Chương 6 : Thiết kế cọc BTCT · Chương 7 : Thiết kế cọc khoan nhồi · Chương 8 : Thiết kế cọc Barét · Chương 9 : So sánh lựa chọn ba phương án móng · Chương 10 : Chuyên đề : “Anh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc” · Phần phụ lục Luận văn gồm 18 bản vẽ bao gồm kiến trúc và kết cấu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC