Luận văn Web server giám sát hệ thống

Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tự động hóa là yếu tố không thể thiếu trong một nền công nghiệp hiện đại. Nói đến tự động hóa thì máy tính là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất và không thể thiếu được trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong đo lường, điều khiển và giám sát. Việc ứng dụng máy tính vào kỹ thuật đo lường, điều khiển và giám sát đã đem lại nhiều kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập dữ liệu ngắn. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là mức độ tự động hóa trong việc thu thập và xử lý kết quả đo, kể cả việc lập bảng thống kê, đồ họa, cũng như in ra kết quả. Vì vậy, tôi chọn đề tài “WEB SERVER GIÁM SÁT HỆ THỐNG”. Đề tài của tôi nghiên cứu về Web Server đặc biệt đó là phần OPC Server và phần mềm WinCC Web Navigator để giám sát hệ thống. Đồng thời sử dụng mạng LAN thực thi ứng dụng điều khiển hệ thống đèn giao thông. Trong đó có một máy server kết nối với PLC điều khiển và giám sát yêu cầu chấp hành từ máy client; hai máy còn lại là máy client cho phép gởi yêu cầu chấp hành. Trong quá trình làm luận văn mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn Th.S. Hoàng Đình Long và bản thân tác giả cũng đã cố gắng tham khảo tài liệu và tìm hiểu nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét đánh giá quí báu của các thầy cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của các thầy cô trong khoa đặc biệt giáo viên hướng dẫn Th.S. Hoàng Đình Long đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi hoàn thành được luận văn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC