Luận văn Xác định chi phí nhiên liệu của động cơ d12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – Dầu thực vật

Hiện nay,tình hìnhgiá dầu mỏ tăng lên và vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ nói chung, động cơ diesel nói riêng đang là những vấn đề được nhiều nước quan tâm. Vì vậy,việc tìm kiếm sử dụng nguồn nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu truyềnthống đã và đang được nghiên cứu và ứng dụng. Nước ta là một nước nhập khẩu xăng dầu vì vậy chịu ảnh hưởng rất lớn của biến động giá xăng dầu trên thế giới. Nghiên cứu sử dụng nguồn nhiên liệu mới đang được nhà nước rất quan tâm. Một trong những nguồn nhiên liệu được quan tâm là nhiên liệu dầu thực vật, chính vì lí do trên nên em quyết định thực hiện đề tài: ‘Xác định chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel –dầu thực vât’. Sau một thời gian nghiên cứu em đã thực hiện xong đề tài với các nội dung sau: 1. Tổng quan về thực nghiệm và tính năng kỹ thuật của động cơ diesel. 2. xác định chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi swr dụng nhiên liệu dầu diesel –dầu thực vật. 3. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC