Luận văn Xác định Chloramphenicol trong sữa bằng phương pháp cực phổ

(Bản scan) Từ khi bắt đầu nghiên cứu và sử dụng, các phương pháp phân tích điện hóa đã thể hiện những khả năng ưu việt của mình. Phương pháp phân tích điện hóa có độ chọn lọc, độ nhạy cao nhưng giá thành lại rẻ, thời gian phân tích nhanh. Dựa vào đó người ta có thể phân tích lượng vết không những nhiều chất vô cơ mà còn có thể phân tích nhiều hợp chất hữu có có tính oxi hóa khử. Đặc biệt là với những nghiên cứu mới gần đây, việc ứng dụng các loại điện cực mới như điện cực màng chọn lọc ion giúp cho việc phân tích chọn lọc hơn, độ nhạy cao hơn nhưng nhược điểm là giá thành các loại điện cực này cao, đời sống điện cực ngắn nên chưa thích hợp với tình hình hiện nay của nước ta. Phương pháp phân tích Von - Ampe với việc sử dụng điện cực Hg tuy gây ô nhiễm môi trường, độc hại cho người sử dụng nhưng vẫn hữu hiệu trong phân tích hiện nay, chỉ cần trang bị thêm các thiết bị thích hợp trong phòng thí nghiệm để giảm khả năng gây độc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC